pngwing 175x175Enterprise Europe Network (ЕЕN), най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал.

Мисията на ЕЕN e да подпомага и съдейства на малки и средни предприятия, които да се възползват максимално от възможностите за бизнес и иновативно развитие на единния пазар на Европейския съюз и извън него, чрез предоставянето на интегрирани услуги за бизнес, коопериране и иновации и улесняване на достъпа до европейски и световни пазари.

Като основна част от своята дейност мрежата подпомага търсенето и намирането на международни бизнес и проекти партньори в над 60 държави и помага на предприемачи да станат част от световните пазари чрез организиране на събития и бизнес форуми.

Enterprise Europe Network търси възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и предприемачески проекти, оказва експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по програма „Хоризонт Европа“, както и насърчава пазарната реализация на иновациите.